Inhoud website

ST.UW architecten stelt alles in het werk om de info op deze website zo actueel, volledig & correct mogelijk te houden.  Desondanks kunnen wij fouten & vergissingen niet volledig uitsluiten.
ST.UW architecten kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de relevantie, volledigheid en juistheid van de informatie en het materiaal op deze website tenzij de vergissing te wijten is aan kwaadwilligheid of grove nalatigheid.  Dit is van toepassing op elk verlies, bijkomende kosten of schade ten gevolge van elk gebruik van iedere informatie op deze website.

Copyright

De layout, tekeningen, foto's en alle individuele bijdrages aan deze website zijn beschermd door copyright. Alle rechten zijn voorbehouden aan de respectievelijke auteurs inclusief rechten op fotomechanische reproductie, duplicaten en verdeling via speciale procedures (bv. data processing, data carriers, data networks).

E-mail

E-mails zijn beschermd en enkel bestemd voor de vermelde personen en organisaties. Deze e-mailcommunicatie bevat vertrouwelijke informatie die mogelijk niet van publieke aard is.  Onbevoegd ontvangen of verspreiden van deze informatie kan een schending van dit recht betekenen.  Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, gelieve deze informatie dan niet te lezen, kopiëren, gebruiken of onthullen aan derden maar de verzender op de hoogte te verwittigen door te antwoorden op dit bericht en het dan te verwijderen. 
Indien u of uw werkgever niet instemt met e-mailberichten van deze aard, gelieve ons dan onmiddellijk te contacteren.

E-mailverkeer is onderhevig aan fouten en lekken waarbij informatie mogelijk kan onderschept, beschadigd, vernietigd, verloren of virusgevoelig zijn.  In dat geval kunnen ST.UW architecten en zijn aangeslotenen niet verantwoordelijk gehouden worden voor, of in verband gebracht worden met ieder direct of indirect verlies ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op deze e-mailberichten of hun inhoud.  E-mail berichten naar en door ons verzonden worden mogelijk gecontroleerd.